Доброволци в здравеопазването

Преди няколко дни четох за преживяванията на една жена като придружител на своя близка в болница, а след това си спомних своите преживявания отпреди 8 години. Макар че моето усещане за тях е силно положително, тъй като в болницата ми спасиха живота, дадох си сметка, че щях да имам и доста негативни спомени ако бях се озовала там без придружител. Не защото на персонала му липсваше човешко отношение или пък институцията беше зле управлявана, а защото имаше остър недостиг на персонал.

Обичайното обяснение е, че няма пари. Нямам идея откъде могат да се набавят, и на този етап не ми се изследва този въпрос. Имам, обаче, идея за набавяне на допълнителен персонал, който няма да получава материално възнаграждение – доброволци. Това е практика в други страни; не са ми известни примери за България.

Ученици в гимназиална възраст и студенти биха могли за работят като санитари. Някои от тях може би мечтаят да учат медицина или друга специалност, свързана със здравеопазването – работата в здравно заведение би могла да им даде по-реалистичен поглед върху желаната професия, както и да развие нужната нагласа и психологически качества и умения. Студенти по специалности, свързани със здравеопазването биха израснали като професионалисти и личности ако прекарват повече време сред пациенти и бъдещи колеги.

Млади квалифицирани специалисти, които все още не са си намерили работа, биха могли да се развиват и да повишават конкурентноспособността си. Пенсионери без финансови проблеми биха могли да продължат да се чувстват полезни и да разширяват социалните си контакти.

Работата може да включва и дейности, които спомагат за емоционалния комфорт на пациентите, както и за възстановяване на прекъснатите им образователни дейности (особено важно за деца и ученици).

Нямам представа дали наличните закони в България правят невъзможна такава практика. Предполагам, че не, тъй като съм виждала близки на лекари да им помагат не само в частни кабинети, но и в болници, а и според някои харти на пациенти (струва ми се, че различните здравни заведения имат право и си съставят свои), болниците официално дават възможност близките и приятелите на болните да ги посещават и подкрепят по време на лечението.

Доброволци могат да помагат на здравеопазването и извън здравните заведения – като посещават домове и т.н.

Нестопански организации биха могли да помагат с осигуряване на информация, набиране и подготовка на доброволци.

Чудя се колко мениджъри в областта на здравеопазването са мислили да привлекат доброволци, дали има сериозни законови пречки, дали ще се появят доброволци и каква ще бъде мотивацията им, дали браншът би лобирал за законови промени, които да улеснят такива практики.

Информация за доброволци – тук и тук.

Реклами