За липсата на добросъвестни и компетентни източници на информация за заети хора

Светът става все по-сложен, и все по-сложните му проблеми постоянно се опитват да си пробият път до ума ми. Години наред успявам някакси да се изолирам от по-голямата част от злободневието, но има моменти, в които и аз се включвам в неговото изследване и обсъждане.  Понякога ми е важно да съм наясно какво се случва и да имам своя позиция.

Да изясня какво наистина се случва, обаче, се оказва трудна задача. Някои теми изискват да отделя много време и да прегледам много информация. В много случаи нямам толкова време, а понякога нямам и достатъчно познания за да мога да вникна в информацията.

В такива случаи би било много хубаво да можеше някой друг да изследва наличната информация вместо мен. Някой достатъчно интелигентен, компетентен и честен. Не е задължително да бъде безпристрастен, но да е честен и да не прикрива информация, която не обслужва целите му.

Би трябвало медиите да са такива, както и нестопанските организации. За съжаление, обаче, рядко попадам на смелена информация, която да е поднесена хем интелигентно, хем компетентно, хем честно. За щастие, разполагам с някой и друг познат, на когото мога да се доверя по един или друг въпрос, но като цяло  болезнено усещам недостига на хора, които да задоволяват описаните информационните нужди.

Advertisements

Онлайн войните на добрите

Днес Гугъл блокира акаунта на един от любимите ми съвременни мислители и университетски преподаватели. Така той не би могъл да публикува лекции в Ютюб канала си, който се следи от стотици хиляди хора. Като много други хора съм убедена, че това не е случаен технически проблем, защото според Гугъл е заради нарушаване на условията за ползване. Ясно е, че акаунтът му е докладван многократно от хора, които мислят различно от него и биха искали да го заглушат.

Намирам такива действия за мракобесни, независимо към кого са насочени, тъй като смятам за доста арогантно човек да смята, че има монопол над истината, колкото и силно да вярва в каквото е избрал да вярва.

И все пак, ясно е, че тези онлайн войни ще продължават, а известните платформи, в които споделяме мисли и информация ще стават все по-ненадеждно място.

Май е време да помисля за миграция. Изглежда, че човек и да не иска да мигрира, в един момент може да бъде принуден. След като все по-трудно се търпим, ще се наложи или да ограничаваме публичните си изяви в рамките на отделни групи или пък да търсим платформи, които да предоставят повече свобода – за тези, които са способни да понесат мисълта, че тази свобода ще бъде предоставена и на хора, които искрено ненавиждат или пък на такива, които имат коренно различна представа за света и как трябва да се живее.

За „заселването“ на непълнолетни бежанци

След нашумелия случай с неприетите в Широка лъка афганистански момчета, бих искала да внеса повече яснота за системния проблем, който засега не е разрешен и с който предстои да се сблъскваме многократно отсега нататък. Той няма да бъде разрешен, докато няколко институции не започнат да работят координирано, а те няма да заработят координирано докато не изработят заедно процедура и не назначат отговорници за следването й. Иначе всичко ще зависи от желанието на отделни личности да се опитат да инициират координация и желанието на останалите да съдействат.

Преди около месец в центровете за Държавната агенция за бежанците официално живееха към 550 непридружени непълнолетни и малолетни търсещи закрила. Етническият състав на тази група периодично се променя. В последните няколко месеца преобладаващата част е от Афганистан.

Какви са причините момчета на възраст 10-18 години да тръгнат сами? На първо място това са постоянни въоръжени сблъсъци, и все по-чести терористични атаки. Голяма част от територията на Афганистан отново се владее от талибаните, а от известно време там се подвизава и Ислямска държава. В резултат на това икономическата ситуация се влошава допълнително, а за някои момчета расте вероятността да бъдат принудени да станат бойци в ислямистки групировки. Част от тези момчета поради смърт или заболяване на бащите си се оказват и в ролята на глави на семейства и търсят начини да работят в страни с по-висок стандарт за да помагат на близките си. 

На какво основание тези момчета получават бежански или хуманитарен статут у нас? Всъщност повечето не получават. По мои лични наблюдения огромната част от идващите от Афганистан (без значение възраст, семейно положение и пол) получават откази, на основанието, че Афганистан е безопасна страна. Същото се отнася и за всякакви търсещи закрила, които не идват от Сирия, включително такива, които иначе биха получили закрила в други страни. Ето защо стремежът на повечето търсещи международна закрила е да минат през страната ни транзит.

Отказът за издаване на хуманитарен или бежански статут означава ли, че търсилите закрила са заплаха за националната сигурност? В повечето случаи не. Повечето откази са с мотиви, че в съответната страна няма данни за въоръжен конфликт или че търсещият закрила не е представил убедителна непротиворечива бежанска история. В изключително редки случаи в решения може да се прочете мотив, че търсещият закрила е заплаха за националната сигурност и в такива случаи той бива задържан в центровете за задържане на МВР (т.нар. СДВНЧ към Дирекция Миграция в Любимец и Бусманци). На практика, още при влизането в България се прави преценка дали задържаният за незаконно пресичане на границата е заплаха за националната сигурност и ако се установи, че случаят е такъв, той не бива допускан като търсещ закрила в България.

На какво основание такива деца и младежи се настаняват в институции извън центровете на Държавната агенция за бежанците? Ще цитирам Закона за убежището и бежанците, Чл. 29:

(10) (Предишна ал. 7, изм. – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г., предишна ал. 9 – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) Непридружените малолетни или непълнолетни чужденци се настаняват до навършване на пълнолетие във:

 1. семейство на роднини или при близки, приемно семейство, социална услуга – резидентен тип, или в специализирана институция при условията и по реда на Закона за закрила на детето;
 2. други места за настаняване със специални условия за малолетни и непълнолетни лица.

(11) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г., предишна ал. 10 – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) При определяне на мястото на настаняване на непридружен малолетен или непълнолетен се взема предвид мнението му. Доколкото е възможно, братята и сестрите се настаняват заедно, като се взема предвид най-добрият интерес на детето.

(12) (Нова – ДВ, бр. 80 от 2015 г., в сила от 16.10.2015 г., предишна ал. 11, изм. – ДВ, бр. 101 от 2015 г.) От правото по ал. 1, т. 1 не се ползва чужденец, след като последващата му молба за международна закрила по чл. 13, ал. 2, т. 4 е отхвърлена с влязло в сила решение, както и чужденец, който подлежи на екстрадиране или предаване в друга държава – членка на Европейския съюз, или в трета държава в изпълнение на Закона за екстрадицията и европейската заповед за арест.

До момента малолетните и непълнолетните търсещи закрила винаги са били настанявани в центровете на Държавната агенция за бежанците, като за тях няма обособени специални места с условия различни от тези, в които живеят другите търсещи закрила. Обикновено, независимо от възрастта им, те живеят в стаи, в които са настанени несемейни мъже. Непридружени момичета се срещат рядко, и на практика те са придружени от свои близки.

Каква е причината да се правят скорошните опити непридружени непълнолетни да бъдат настанени в детски домове? Причината е, че те бяха получили откази и не бяха ги обжалвали в законния срок. Защо някои търсещи закрила не се възползват от възможността да обжалват отказите си в съда е друга тема, която не бих искала да обсъждам в момента. Каква е причината да получават откази, обясних по-горе. След влязъл в сила отказ (поради необжалване или изгубено дело на последната възможна съдебна инстанция), отговорността на Държавната агенция за бежанците приключва. Следва Дирекция Миграция към МВР да работи по въпроса за връщането на чужденците в страните им. Дирекция Миграция разполага с т.нар. Специални домове за временно настаняване на чужденци в Любимец и Бусманци, които са на практика центрове за принудително задържане и там е противозаконно да бъдат задържани непридружени малолетни и непълнолетни. Те попадат под действието на Закона за закрила на детето и за тях следва да се погрижи Агенцията за социално подпомагане.

Как процедира в такива случаи Агенцията за социално подпомагане? Агенцията за социално подпомагане би трябвало да намери подходящо място за настаняване на малолетни и непълнолетни чужденци. Ако същите са без лични документи от страната си на произход, информация за възрастта, която сами са декларирали може да се намери в решенията на Държавната агенция за бежанците; със същата информация разполага и Дирекция Миграция. Ако АСП се съмнява в информацията на ДАБ и МВР за възрастта, може да поиска медицински тест за определяне на възрастта според развитието на костите. Доколко този тест може да определи точно възрастта е спорен въпрос и други институции не го приемат като доказателство. Ако тестът покаже, че младежът е пълнолетен, АСП издават заповед за прекратяване на настаняването и настояват МВР да поеме отговорност. МВР отказва да поеме отговорност, тъй като официалната информация за МВР и ДАБ е, че младежът е непълнолетен. В такава ситуация младежът се озовава на улицата, без документи. Тъй като той вече не е търсещ закрила, ДАБ е отнела регистрационната му карта, която до този момент е служела за удостоверяване на самоличността му.

Защо някои търсещи закрила влизат в страната без документи? Причините са различни. Някои търсещи закрила нямат възможност да се снабдят с такива документи в страната си заради военни действия, корупция и др. Някои имат такива документи, но не ги представят на българските органи по различни причини. Първата е, че повечето желаят да минат транзитно през България и не искат документите им да бъдат иззети и задържани тук, а също така не искат да бъдат регистрирани с истинските си имена тук, с надеждата, че ще стигнат до Западна Европа, където ще потърсят закрила с истинската си самоличност и така няма да бъдат върнати в България. Втората е, че някои трафиканти ги съветват да изхвърлят документите си в гората. Трета причина е, че някои се страхуват да не би гранични полицаи да им вземат (неофициално) / унищожат документите. Четвъртата е, че има много случаи, в които Държавната агенция за бежанците взема документи, а след това не ги връща, с мотива, че са изгубени.

Как би могло да бъде уредено завръщането им в страната на произход? Завръщането в страната на произход по принцип се осъществява по два основни начина: доброволно и принудително. Доброволното завръщане се урежда с помощта на IOM ( МОМ – Международната организация по миграция) – за тези, които нямат собствени средства за закупуване на самолетни билети, а тези, които имат собствени средства, могат да уредят сами пътуването си. Във всички случаи за хората, които нямат лични документи (в някои случаи когато имат, но не са ги представили, техни близки им ги изпращат), е нужно посолството да им издаде пасаван. Дирекция Миграция проверява пасаваните и т.н. В случаи на принудително връщане, отново трябва да се свърши работа с Дирекция Миграция и посолствата. Посолствата, Дирекция Миграция и Международната организация по миграция се намират в София, така че е най-удобно чужденците, които ще се връщат да се намират в София.

Какво се случва на практика? На практика много деца и младежи бягат за да не бъдат върнати в страните си на произход. Някои успяват бързо да излязат нелегално от страната, а други се укриват. Всички те са силно уязвими и могат да станат жертва на всякакви злоупотреби.

Защо чак сега научаваме за този проблем? Защото до лятото на 2016 година нелегалното напускане на страната през българо-сръбската граница беше много по-лесно отколкото в момента и в България не се струпваха големи групи търсещи закрила, особено афганистанци, които знаят, че в България имат почти нулев шанс да получат закрила. Сърбия лесно пропускаше през територията си транзитно преминаващите. Сега, обаче, тя започна да пази усилено границите си, тъй като следващите страни по пътя затегнаха контрола и Сърбия се опитва да избегне струпването на прекалено много мигранти на своя територия.

Афганистанското училище в действие / The Afghan Refugee School in action

(find EN below)

Афганистанското училище вече работи. Ще бъде отворено 4 дни в седмицата. В момента в него учат 70 души в три групи – 20 деца в предучилищна и начална училищна възраст с програма за начално училище ; 30 юноши и млади мъже, 30 момичета и млади жени – математика и английски. Когато имаме достатъчно материали и „мебелировка“ за малки деца, ще приемаме и деца от 2 годишна възраст.

Броят на учениците сега е малък, защото афганистанците отново започнаха да се опитват да напуснат страната, тъй като имат малък шанс да получат закрила у нас, тъй като България като цяло счита Афганистан за сигурна страна.

Учителка от Афганистан създаде училището, събра екип и се опитва да привлича все повече хора, за да бъде по-устойчиво. Тя преподава всички училищни предмети, а двама мъже преподават английски. Друга учителка участва в подготовката на уроците и се подготвя да преподава на по-късен етап. Няколко мъже и момчета помагат в подготовката на материалите и всичко останало.

Материалите, които имаме дотук са от българи, афганистански бежанци, от другото училище в лагера (което се движи също от независими доброволци), а вчера получихме и две големи кутии от УНИЦЕФ.

Ето списък с някои от нуждите ни в случай, че искате да ни помогнете:

 • Принтер (ще го включваме в лаптоп, така че с USB кабел)
 • Подложка за лаптоп
 • Канцеларски материали: хартия за принтер / джобове за документи A4 / плакатен формат картони / кадастрони – цветни и бели / маркери за хартия – повече цветове, скосен връх / маркери за бяла дъска – скосен връх / сухо лепило / телбод и телчета
 • 2 печки (за огромна студена стая) – предпочитаме конвекторни
 • електрическа кана
 • 30 малки раници
 • илюстрирани книжки на дари (фарси)
 • дебела изкуствена настилка за под – тип „пъзел“ – за около 15 кв. м.
 • 30 малки черни дъскички (за писане с тебешири)
 • образователни плакати / карти / глобус и подобни
 • играчки за детска градина – пластмасови конструктори с по-едри части, пластмасови фигурки – животинки и други, колички – нещата, от които порасналите ви деца вече не се нуждаят (ако не е в списъка, моля пишете ни за да преценим дали е подходящо)

В страничното меню можете да видите профила ми във ФБ, както и e-mail адрес. Това е ФБ групата ни

EN

The Afghan school just started. It will be open 4 days a week. It is currently teaching 70 students – 20 children are doing primary school classes; 30 teenage boys and young men and 30 teenage girls and young women are doing math and English. When we get enough materials and „furniture“ for little kids, the teachers will accept children as young as two years old.

The numbers are down because Afghans are trying to leave Bulgaria as they have little chance to be granted asylum here as Bulgaria considers Afghanistan a safe country. 

A female teacher from Afghanistan started the school, and she has built a team and trying to add more and more people to it to make it more sustainable. She is teaching the primary school subjects and math for older students, and two men are teaching English. Another female teacher is taking part in lesson planning and preparing to teach at some point. Several men and boys are helping with materials preparation and anything else.

The materials have come from Bulgarians, Afghan refugees, the other camp school (run by independent volunteers too) and we got two boxes from UNICEF yesterday.

Here is a list of some of our needs if you wish to donate:

 • Printer (to plug into a laptop, so with USB cable)
 • Laptop cooling pad
 • Stationery: printer paper / plastic A4 sleeves / thick poster size paper – different colors / paper markers (many colors) with chisel tips / whiteboard markers with chisel tips / dry glue / stapler + staples
 •  2 heaters (we have a huge cold room) – preferably convector type 
 • electric kettle
 • 30 little backpacks
 • illustrated books in Dari 
 • thick puzzle shaped foam mats to cover about 15 square metres
 • 30 little black slates (for chalk drawing)
 • educational posters, maps, globe, etc.
 • toys suitable for kindergarten play – plastic brick construction kits, plastic animals, little cars – anything your grown-up kids not not need anymore (please write to us to ask us if suitable)

On the right-hand menu you will find my FB account and my e-mail address. This is our FB group

 

Пострадалите от Хитрино – нужди и помощ

Село Хитрино, област Шумен, е евакуирано след взривяването на влакови цистерни, преминаващи през селото. Изведени са около хиляда души. В селото все още текат обезопасяващи операции.

Хората, които нямат близки, у които да се настанят, са настанени в кризисен център в Шумен. В центъра има 100 места. Няма информация дали са запълнени и дали има хора, които са останали без подслон. Няма информация дали хората в тези кризисни центрове имат нужди, които държавата не успява да покрие и какви са те.

Част от жителите на селото са получили еднократна помощ чрез Агенцията за социално подпомагане, в размер на 325 лв. Продължават да се обработват документи и да се изплащат суми.

OFFNEWS: „26 нови жилищни сгради ще бъдат вдигнати отново в Хитрино. Това каза пред журналисти финансовият министър Владислав Горанов. На извънредно заседание в понеделник правителството взе решение за отпускане на 10 млн. лв. за нови жилища на останалите без дом при взрива в Хитрино.

Това, с което разполагаме като анализ е 26 напълно негодни за обитаване жилищни сгради, които трябва да бъдат построени наново, каза Горанов, цитиран от „Фокус“.“

Възможност да помогнете чрез изпращане на пари:

 

Доброволци започнаха да се самоорганизират за да помагат на пострадалите.

БЧК Варна приемат помощи в свой пункт.

Във Фейсбук са налични две групи:

Заедно за Хитрино и Събиране на доброволци за помощ на хората в с. Хитрино.

Започнала е и активност на страницата на Народна гражданска защита.

Съставя се списък с пунктове, в които се събират помощи и възможности за превоз,  а също и доброволци, какво се събира и пр.

В София можете да се включите в акцията на адв. БекирскаАдресът за събиране на вещите е гр. София, ул. „Позитано“ 140 – всеки ден между 8:30 – 9:30 ч., както и между 18:30 и 19:30 ч. Моля всяка пратка да е добре опакована, за да се транспортира безопасно. Тел. 087 6060028 и 087 9090695.

В областна управа Шумен оперира кризисен щаб – Областен щаб за защита на населението при бедствия и аварии, който координира всички действия за подпомагане на пострадалите жители на Хитрино. Телефонът му е: 0885 921 778

От кризисния щаб дават следната информация за нуждите:

 • трайни храни, които не е нужно да се съхраняват в хладилник (без брашно!), минерална вода бутилирана – това да се праща в село Венец, общината, до многофункционалната зала.
 • Завивки, дрехи, битови уреди и принадлежности – това да се праща в областна управа, Шумен

 

До месец куриерските пакети, адресирани до кметството и жителите на Хитрино, или до кризисния щаб в село Тимарево ще се приемат като служебни. Това означава, че подателите няма да заплащат за пощенските услуги, стана ясно от думите на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията Ивайло Московски.

Човек, който поддържа връзка с кризисния щаб е Милен Овчаров от Шумен, тел. 0878956933, e-mail: bmilen@mail.bg

Можете да се свържете с него по телефона или по мейл ако искате да станете доброволци на терен, като уточните в кои дни и оставите телефон за връзка.

От община Хитрино дават следната информация:

В кметството в село Тимарево, можете да изпратите храна и вещи от първа необходимост.

На сайта на община Хитрино може да видите и банкова сметка, която е публикувана по-нагоре в настоящата страница.

Повече информация за желаещите да доброволстват: 

Пловдив 112, най-добре екипираната и обучено доброволно формирование препоръчва следната задължителна минимална екипировка: каска, ръкавици, топли водоустойчиви дрехи за студено време, високи обувки тип кубинка. Препоръчително е набавянето на полулицева маска с филтри. Ако самите те се включат, ще са екипирани със следните неща: зимно облекло + водоустойчива шуба, обувки тип кубинка + ботуши със метално бомбе и подметка, защитна полулицева маска и ВДА (въздушен дихателен апарат), противосрезни ръкавици, медицинска раница, фенери, радиостанция, гпс навигация и други, а също така и автономна храна за поне 48 часа. Във Фейсбук групите, в които се събират доброволци се препоръчват и лопати.

Не всички доброволци смятат, че е нужна толкова специална екипировка, обаче.

НА ТОЗИ ЕТАП НЕ СЕ ДОПУСКАТ ДОБРОВОЛЦИ! Възможно е да не бъдат допуснати и на по-късен етап, ако не са специално подготвени и обучени. Ще бъдат допуснати само с позволение на кмета.

***

Не се открива страница или какъвто и да е канал, в който да има точна, актуализирана и обобщена информация за нуждите на пострадалите, всички начини да се помогне и пр.

Моля, ако откриете допълнителна информация по темата, оставете коментар или ми пишете за да актуализирам тази публикация.

НОВИНИ:

Брюксел отпуска 10 милиона евро за Хитрино.

„Парите са от програмата за развитие на селските райони. За разлика от другите проекти по тази програма, средствата те ще бъдат насочени целево и ускорено към общита Хитрино, каза Танева. Тя посочи, че селото вече има проектна готовност за строеж на пътна и улична мрежа, на водоповод и канализация за общо 8 милиона лева.

За възстановяването на обществени сгради и домове проектите ще се изработват тепърва.“

Споделен опит от Аспарухово:

„освен 325 лв еднократна помощ , която общината е длъжна да им плати в този случай /което веднага и направи/ – имат право да искат средства от държавата у като ПОДАВАТ МОЛБИ В АГЕНЦИЯТА /навремето това беше м-во/ по БЕДСТВИЯ , АВАРИИ И КАТАСТРОФИ, които управляват ФОНДА ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА БЕДСТВИЯ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ, който обикновено се поддържа в 48 милиона лева актив. Това не е майтап – Аспарухово беше първото бедствие, откъдето изскочиха всички тези възможности. Отделно от същия фонд и социалния фонд на семействата на загиналите там отпуснаха по 10 000 лв на загинал човек, което не върна хората и дечицата, но помогна на другите техни братчета и сестричета да оживеят“

Един европейски клас / A European Class

EN translation below the BG text

БГ

През първата година в гимназията нямахме истински спортен салон, а просто две свързани класни стаи, което означава, че нямахме и истинска съблекалня и трябваше да ползваме класната стая. Имахме само 10 минути междучасиие, т.е. само 10 минути за да се преоблечем преди и след часа по физическо. Постоянно се карахме кой да ползва стаята пръв – момчетата или момичетата.

Когато Мистър Стоев (един от учителите ни по английски, на възраст към 60,  обиколил света във всички посоки) чу за това, каза: „Вие сте европейски клас. Можете да се обличате заедно. Какъв е проблемът?“. Това беше краят на нашите спорове и оттам нататък на никого не му пукаше, нито пък се срамуваше да се облича заедно с всичките си съученици.

Спомних си за тази история днес, когато правех упражнения в парка. Бях боса, с тениска и шорти до коленете. Минават всякакви хора – на всякакви възрасти, от всякакъв пол и социална група. Мислех си, че имам късмет, че съм европейка – мога да ходя там сама когато си пожелая, да обличам това, което ми е удобно и да не се притеснявам от хората наоколо.

Мислех си и за това колко хората са обсебени от телата си. Едни са обсебени от идеята да изградят и демонстрират красиви тела, което ги кара да се чувстват важни, млади и безсмъртни. Други са обсебени от това да крият телата си, според вярата си, че Бог изисква това от тях, понеже телата могат да изкушават.

Да, вярно е, че красивото тяло може да ти даде някакви възможности, както и че скритото тяло може да предотврати някои изкушения, следвам средния път и вярвам, че ние не сме (само) тела и че няма нужда да се фокусираме чак толкова върху тях, да пилеем време и пари, да се лишаваме от радости, и да правим живота си по-сложен отколкото е нужно.

EN

It was my first year at high school. We did not have a proper gym, but just two joined classrooms, so we did not have a proper dressing room, and we had to use our classroom. There were just 10 minutes between classes, so just 10 minutes to change our clothes before and after sports classes. We were constantly fighting over who would use the room first – the boys or the girls.

One day, Mr Stoev, one of our English teachers, a man in his 60s, who had explored the world in all directions, heard about that and said: „Oh, come on! You are a European class. You could dress together, what’s the big deal?“. That was the end of our fights, and nobody cared or felt embarrassed anymore about dressing up in a mixed classroom.

I remembered this today when I was exercising in the park.  I was barefoot, wearing knee length sports shorts and a T-shirt. People come and go – of all ages, sexes and social groups. I thought that I was so lucky to be  European – I could go to the place on my own, at any time of the day, wear whatever makes me feel comfortable and not be bothered about or by people around.

I also thought of the obsessions people have about their bodies. Some people seem obsessed with building and showing off beautiful bodies as that makes them feel important, young and immortal. Other people seem obsessed with hiding a good part of their bodies, believing that God requires them to do so as bodies could tempt other people.

Well, while it is true that an attractive body might open some doors for you, and a hidden body might help prevent temptation in some cases, I follow the middle path, believing that we are not (just) our bodies, that there is no need to focus so much on them and waste so much time and money, kill so much joy and make our lives more complicated than they need to be.

Закон за противодействие на тероризма – все още има време за възражения

Ако имате възражения относно проекта за Закон за противодействие на тероризма,  до 17 юни можете да ги представите на имейл pravna@mvr.bg или в приемната на МВР. Това е формалният правов инструмент за участие на гражданското общество, съгласно член 26 от Закона за нормативните актове. Ако направите това, властимащите няма да имат основание да кажат, че никой нищо не е подал в законовия срок и по законовия ред. Ако придружите това действие с говорене и писане с колкото се може повече познати и приятели, както и непознати и използвате колкото се може повече комуникационни канали, толкова по-голям е шансът да се противопоставите на приемането на закона в този му мракобесен вид. МОЛЯ, СПОДЕЛЯЙТЕ!