Стартираме „афганистанско“ училище в бежанския лагер в Харманли / Opening an „Afghan“ school at the refugee camp in Harmanli

(Find English translation below)

Работим по създаването на училище в „афганистанската” част на бежанския лагер в Харманли. Там има около 200 деца, от Афганистан и Иран.

Една учителка от Афганистан желае да обучава широк възрастов диапазон, започвайки от две годишните деца, на фарси / дари и пащу. Тя ще се занимава с ограмотяване на тези езици, математика, природни науки, география, история и изобразитеолно изкуство. Иска да направи училището интересно и стимулиращо.

Започваме почти от нулата – с един дарен употребяван лаптоп и една малка чанта с материали. Надяваме се, че скоро ще имаме достъп до някогашната ми класна стая и ще проверим какво е запазено от материалите, които оставих там след приключването на последното академично училище, което се ръководеше от бежанци и моето „пенсиониране” от лагера.

На този етап се нуждаем от следните материали:

 • Илюстровани детски книги на дари / фарси и пащу
 • Разкази на дари / фарси и пащу, подходящи за тийнейджъри
 • Енциклопедии и учебници на английски
 • Работни книжки за предучилищна възраст на английски / български, които са интересни и можем да адаптираме. Би било добре да имаме повече бройки, така че всяко дете да има своя.
 • Големи листове ламарина, които да поставим на стените като магнитни дъски
 • Магнитна хартия
 • Детски строители с тухлички, които не са от най-дребните и няма опасност с тях да се задавят малки деца
 • Строители от дървени плочки
 • Мозайки
 • Бял кадастрон
 • Образователни плакати – на английски, но може и на фарси/дари и пащу
 • Моливи, химикали, пастели, флумастери, гуми, бои, четки – всичко, което става за писане и рисуване
 • Цветна хартия, ножици, лепила, тиксо
 • Книжки за оцветяване
 • Принтерна хартия
 • Шаблони с всякакви фигури
 • Тетрадки – с широки и с тесни и широки редове
 • Дебела постелка за част от пода, където децата могат да седят и да играят
 • Играчки и материали, които не сме споменали, но смятате, че може да са полезни и интересни (моля свържете се с нас за да обсъдим)

EN

We are working on opening a school in the “Afghan” part of Harmanli refugee camp. There we have roughly about 200 children, both Iranian and Afghan.

An Afghan female teacher is prepared to teach a wide age range of children (starting from 2 year olds) in both Dari and Pashto.  She is going to teach literacy skills in both Dari and Pashto, mathematics, science, geography, history, art.  She is keen on making this school interesting and stimulating.

We are starting from scratch – with a donated second-hand laptop and small bag of materials. Hopefully, we will soon have access to my former classroom and figure out what has been preserved from the materials I had left there after the last school run by refugees closed and I “retired” from camp.

At this point we need the following materials:

 • Illustrated books in Farsi / Dari and Pashto
 • Some stories suitable for teenagers in Farsi / Dari and Pashto
 • Encyclopedias and textbooks in English
 • Pre-school activity books in English / Bulgarian which are interesting and we could adapt. It would be nice if we have more of the same type, so that children have their own.
 • Large tin sheets we could put on walls to use for magnets
 • Magnetic paper
 • Plastic brick construction kits (not the tiniest one so that young children do not choke on them)
 • Wooden plate kits
 • Mosaics
 • Thick poster paper – white
 • Educational posters – in English and / or Dari/ Farsi and Pashto
 • Pencils, pens, felt-tipped pens, pastels, water-color, brushes – anything that could be used for writing, drawing and painting, erasers
 • Color paper, scissors, glue sticks, adhesive tape
 • Coloring books
 • Printer paper
 • Stencils of all kinds of shapes
 • Notebooks – wide ruled / lined and manuscript lined
 • Thick cover for part of the floor so that kids can sit down and play
 • Some toys and materials we have not mentioned but seem interesting and useful to you (please contact us about them to discuss)

 

Advertisements