Един европейски клас / A European Class

EN translation below the BG text

БГ

През първата година в гимназията нямахме истински спортен салон, а просто две свързани класни стаи, което означава, че нямахме и истинска съблекалня и трябваше да ползваме класната стая. Имахме само 10 минути междучасиие, т.е. само 10 минути за да се преоблечем преди и след часа по физическо. Постоянно се карахме кой да ползва стаята пръв – момчетата или момичетата.

Когато Мистър Стоев (един от учителите ни по английски, на възраст към 60,  обиколил света във всички посоки) чу за това, каза: „Вие сте европейски клас. Можете да се обличате заедно. Какъв е проблемът?“. Това беше краят на нашите спорове и оттам нататък на никого не му пукаше, нито пък се срамуваше да се облича заедно с всичките си съученици.

Спомних си за тази история днес, когато правех упражнения в парка. Бях боса, с тениска и шорти до коленете. Минават всякакви хора – на всякакви възрасти, от всякакъв пол и социална група. Мислех си, че имам късмет, че съм европейка – мога да ходя там сама когато си пожелая, да обличам това, което ми е удобно и да не се притеснявам от хората наоколо.

Мислех си и за това колко хората са обсебени от телата си. Едни са обсебени от идеята да изградят и демонстрират красиви тела, което ги кара да се чувстват важни, млади и безсмъртни. Други са обсебени от това да крият телата си, според вярата си, че Бог изисква това от тях, понеже телата могат да изкушават.

Да, вярно е, че красивото тяло може да ти даде някакви възможности, както и че скритото тяло може да предотврати някои изкушения, следвам средния път и вярвам, че ние не сме (само) тела и че няма нужда да се фокусираме чак толкова върху тях, да пилеем време и пари, да се лишаваме от радости, и да правим живота си по-сложен отколкото е нужно.

EN

It was my first year at high school. We did not have a proper gym, but just two joined classrooms, so we did not have a proper dressing room, and we had to use our classroom. There were just 10 minutes between classes, so just 10 minutes to change our clothes before and after sports classes. We were constantly fighting over who would use the room first – the boys or the girls.

One day, Mr Stoev, one of our English teachers, a man in his 60s, who had explored the world in all directions, heard about that and said: „Oh, come on! You are a European class. You could dress together, what’s the big deal?“. That was the end of our fights, and nobody cared or felt embarrassed anymore about dressing up in a mixed classroom.

I remembered this today when I was exercising in the park.  I was barefoot, wearing knee length sports shorts and a T-shirt. People come and go – of all ages, sexes and social groups. I thought that I was so lucky to be  European – I could go to the place on my own, at any time of the day, wear whatever makes me feel comfortable and not be bothered about or by people around.

I also thought of the obsessions people have about their bodies. Some people seem obsessed with building and showing off beautiful bodies as that makes them feel important, young and immortal. Other people seem obsessed with hiding a good part of their bodies, believing that God requires them to do so as bodies could tempt other people.

Well, while it is true that an attractive body might open some doors for you, and a hidden body might help prevent temptation in some cases, I follow the middle path, believing that we are not (just) our bodies, that there is no need to focus so much on them and waste so much time and money, kill so much joy and make our lives more complicated than they need to be.

Реклами

4 thoughts on “Един европейски клас / A European Class

  1. Това с английския превод е доста трогателно, ама господин ти Стоев малко се е занимавал с теб. Явно е бил в по-голямата част от времето в амок от дългото кръстосване на Света. Изводите се налагат логично от самосебе си: г-це, Вие сте функционално неграмотна! Освен това, ходенето бос води до артрит, а той от своя страна води до проблеми с лигавиците на някои кухи органи.

  2. Сериозно ли така е казал? Така ли се решават проблемите, точно това с преобличането е една от основните причини учениците да не харесват физическото.

Коментарите са изключени.