Закон за противодействие на тероризма – все още има време за възражения

Ако имате възражения относно проекта за Закон за противодействие на тероризма,  до 17 юни можете да ги представите на имейл pravna@mvr.bg или в приемната на МВР. Това е формалният правов инструмент за участие на гражданското общество, съгласно член 26 от Закона за нормативните актове. Ако направите това, властимащите няма да имат основание да кажат, че никой нищо не е подал в законовия срок и по законовия ред. Ако придружите това действие с говорене и писане с колкото се може повече познати и приятели, както и непознати и използвате колкото се може повече комуникационни канали, толкова по-голям е шансът да се противопоставите на приемането на закона в този му мракобесен вид. МОЛЯ, СПОДЕЛЯЙТЕ!

Реклами