за един интегриращ се бежанец / about the integration of a refugee boy

(Find English translation below)

А.  дойде в България като бежанец преди две години. Живя в бежански лагер, после в дом за сираци, а сега на квартира. Миналата есен успя да се запише в 11 клас, след като държа 14 приравнителни изпити за 9 и 10 клас и стана най-добрият ученик в класа. Предстои му още една (последна) учебна година, за да завърши средно образование. В края й ще трябва да държи матури по български и английски език.

Докато не ходеше на училище, А. беше един от най-активните доброволци в подкрепа на бежанците, а след това остана на разположение да ни превежда винаги, когато се наложи. През учебната година, той ходеше на курс по английски, вземаше уроци по китара, превеждаше „на повикване” за една институция – работа, която му носеше по-скоро символичен доход, но беше много ценна като опит; започна и да превежда като фрилансър онлайн, но още не е натрупал достатъчно опит и репутация за да успява да се издържа с такава работа. Започна да търси каквато и да е работа за лятото.

А. иска да стане преводач. Говори 5 езика. Българският му е на много добро ниво (покрива тестове за C1), но е важно да се повиши, за да може да се яви на изпит за най-високото ниво (C2), с което ще отговори на изискванията да бъде заклет преводач от и на български език. Нужно е да повиши и нивото на английския си по подобни причини.

Надявам се А. да успее да намери каквато и да е друга работа тези дни, тъй като предстои плащането на наема за следващия месец, а ще са му нужни пари за електричество, вода, телефон, Интернет и храна. Наемът му е 250 лв. на месец, консумативите за лятото около 100 лв. на месец, храната към 200; не се предвижда през лятото да ходи на някакви платени уроци, така че общо са нужни към 550 лв. на месец за летния сезон.

Ще бъда много благодарна ако някой има желание да помогне с издръжката му за следващите месеци. Можете да ми пишете на мейла: lyd.students@gmail.com или във Фейсбук: : Lydia Staikova, за да уточним как можете да му изпратите пари.

Ако имате нужда от преводи от английски и български на арабски език или можете да предложите друга работа, ще се радваме да го потърсите.

EN

A. came to Bulgaria as a refugee two years ago. He lived in a refugee camp, then in an orphanage and now in a rented place. Last autumn he succeeded to start school as an eleventh year student after taking 14 exams to cover subjects he had not studied in his country during 9th and 10th Now he is the best student in his class. He has one more year to graduate from high school, and at the end will have to take graduation examinations in Bulgarian and English.

While he was not going to school, A. was one of the most active volunteers in support of refugees, and since he started school he has been always available on demand to translate for us. During the academic year he attended English and guitar classes, translated on demand for an institution (which earned him nominal remuneration but gave him really useful experience); he started freelance translation online, but has not gained enough experience and reputation to be able to earn his living. He started looking for any job for the summer.

A. wants to become a translator / interpreter. He speaks 5 languages. His Bulgarian is very good (level C1), but it is important to improve it so that he can take a test at the highest level (C2), which would make him eligible to become a sworn translator from and to Bulgarian. It is necessary to improve his English for similar reasons.

I hope A. will find any job these days as he has to pay his rent for next month, and he will need money for electricity, water, phone, Internet, food. His rent is 250 BGN (125 EUR) per month, utilities for the summer cost about 100 BGN (50 EUR) per month, food about 200 BGN (100 EUR) per month. He will not be attending any paid classes during the summer, so about 550 BGN (275 EUR) will be enough per month for the summer.

I would be really grateful if someone would like to help in covering his living costs for the next several months. You could email me at lyd.students@gmail.com or contact me on Facebook: Lydia Staikova to figure out how to send him money.

If you need translation from English and Bulgarian to Arabic or you can offer any other work, we would be really glad.

Advertisements

Чутовното нашествие на мечките в Сицилия

chutovnoto-nashestvie-na-mechkite-v-sitsiliya

е една от най-новите книги на Точица, едно от любимите ми издателства (109 страници с приятен и красив дребен шрифт). В момента я четем за втори път с петгодишния ми син.

За мен тази книга е странна – не е лесно предсказуема, героите не са просто добри или лоши, а имат повече измерения и правят фини избори. Харесва ми това, че книгата е пълна с етика без да морализаторства, издига се над обичайното етично ниво на повечето хора, които познавам, но не посочва с пръст – героите могат да предизвикат и гняв, и възмущение, но всеки може да избере да бъде добър, а ако не го направи, сюжетът не води непременно до отмъщение или възмездие, защото могат да се случат по-интересни и по-важни неща. Тази история илюстрира единственото вечно нещо на света – променливата му същност. Краят й не води до вечно щастие, а просто до един момент, който се е случил някога, много отдавна.

Книгата е странна и с друго – припомни ми колко богат и красив би могъл да бъде българският език. Благодаря на преводачката Нева Мичева, която освен това е и  книготърсач. Ето блогът й в goodreads. Друг път ще пиша за това колко е важно децата да четат книги, които не са написани единствено на лексикално бедния ежедневен устен език.

Третата странност на книгата е поезията – стихотворните пасажи, които настройват читателя в друг модус. Това е хубав начин да запознаем децата с поезията – с истории или части от истории в стихотворна форма вместо директно със стихотворения, но и това е тема, която си струва да бъде разгледана отделно. Благодаря за превода на поета Виктор Самуилов.

Четвъртата странност са илюстрациите – не са от захаросаните, не са красиви в обичайния смисъл. Тяхната функция е прагматична – на карти, които показват „голямата картина”, панорамата на случващото се в момента и ни предразполагат да влезем в картината и да си намерим място за наблюдаване.

Всичко това е на качествена бяла матова хартия, здраво подвързана в гладки матови корици и може да се запази и за правнуците.