Спешна нужда от помощ / Urgent need of help

(Find English below)

Имаме нужда от помощ в София. Легално пребиваваща в България чужденка в момента е без дом и без средства. Жената има спешна нужда от психологическа, а вероятно и психиатрична помощ, но не осъзнава това и може би ще се наложи такава помощ да й бъде оказана принудително. След хоспитализацията ще има нужда от място, където да живее и да продължи терапията си, което не е желателно на първо време да бъде в обикновено жилище или хостел поради състоянието й.

Имаме нужда от:

 • списък с психиатричните болници в София
 • информация за реално работещи процедури и програми за хора с психически проблеми
 • хора, които лично биха ни съдействали да се свържем с организациите, които ги администрират
 • контакти с места, които биха приютили жената – защитени жилища и пр.
 • хора, които биха се ангажирали лично, конкретно и практически с казуса
 • парични средства за настаняване, храна, лекарства, транспорт

Ако имате желание да помогнете, моля свържете се с Борислав Димитров, e-mail: boryslav.p@gmail.com ,

Facebook: https://www.facebook.com/borislav.dimitrov.50

EN

We are in urgent need of help in Sofia. A lady, residing legally in Bulgaria, right now is homeless and without money. She is in urgent need of psychological and probably psychiatric help, but she is not aware of this, so probably she might need to be taken to a psychiatric hospital against her will. After hospitalization she will need a place to live and go on with her therapy; an ordinary home or a hostel is not a good idea because of her condition.

We need:

 • a list of psychiatric hospitals in Sofia
 • information about procedures and programs which really provide help to people with psychological problems
 • people who would personally help us get in touch with the organizations which run such programs
 • contact with places which could provide accommodation for the lady – shelters, etc.
 • people who would like to be personally and practically involved in a concrete and tangible way
 • money for accommodation, food, medicines, transportation

 

If you would like to help, please contact Borislav Dimitrov, e-mail: boryslav.p@gmail.com ,  

Facebook: https://www.facebook.com/borislav.dimitrov.50

 

Advertisements

One thought on “Спешна нужда от помощ / Urgent need of help

Коментари са забранени.