в режим Смеещ се Буда / in a Laughing Buddha mode

Find EN translation below

Болна съм, изморена съм и ми е писнало, така че се нуждая от почивка и лечение. Интуитивният ми избор – 4 книги на Дейвид Ланю, които си купих наскоро. Кратък хайку роман ( с действие развиващо се или не в древна Япония), поръсен с герои и места от Ню Орлеанс помага. Ако, обаче, трябва да препоръчвам книги на Ланю, бих препоръчала 2 книги, които прочетох преди години – „Смеещият се Буда” и „Жабокът поет”, чието действие се развива изцяло в древна Япония, а героите са няколко хайку поети и техният учител Чаша Чай. Не съм сигурна дали четенето на тези книги ми помага да превключа на режим „Смеещ се Буда” или ги избирам когато се случа в такъв режим. За моя изненада авторът не е известен и изглежда, че не прави усилия да се рекламира.  Не е ли забавно, че всичките му хайку романи са преведени на български, а един от тях вече е издаден на български, но все още не е издаден на английски? Книгите му на български.

EN

I am sick and tired, so I need my rest and therapy. My intuitive choice – the 4 books by David Lanoue I had recently bought. A short Haiku novel (set in ancient Japan or not), sprinkled with New Orleans characters and settings helps. However, if I were to recommend Lanoue’s books, I would recommend the 2 books I read years ago – Laughing Buddha and Frog Poet, set entirely in ancient Japan, featuring several Haiku poets and their Teacher, Cup-of-Tea. I am not sure if these books made me switch into a Laughing Buddha mode while reading them or I pick them when I happen to be in a Laughing Buddha mood. To my surprise, the author is not famous, and it seems that he is not making efforts to advertise himself. Isn’t it funny that all his Haiku novels have been translated to Bulgarian, and one of them has been printed in Bulgarian first but not yet in English. The guy’s website. 

Advertisements