Събираме помощи за двама млади бежанци в България / A fundraiser for 2 young refugees in Bulgaria

(Find English translation below)

(1)

A. e непълнолетен бежанец, който е сам в нашата страна. Наскоро той успя да се запише отново в училище (в 11 клас). Говори арабски, английски, български, турски и сомалийски и иска да ги усъвършенства и да научи още езици, защото мечтае да стане преводач. Всъщност той вече е превеждал доста време като доброволец за бежанците, а понякога го наемат да превежда в съда.

В момента А. взема приравнителни изпити за 9 и 10 клас, ходи на училище, на курсове по английски и на уроци по китара.

Сега той живее в детски дом, който скоро ще бъде закрит, след което ще трябва да се премести в друг град, да се раздели с приятелите, които е намерил, както и с уроците по английски и китара и да смени училището, в което току що се е записал. Добрата новина е, че скоро ще навърши 18 години и ще има правото да живее извън институция и да се грижи сам за себе си като остане в града, в който се е установил.

През лятото той ще си намери работа на пълно работно време, а след това ще се постарае да завърши гимназия и да стане преводач.

За да помогнем на А. да запази живота, който е успял да изгради сам досега и да завърши училище, се опитваме да съберем средства за следващите 6 месеца (сумите са в лева):

200 наем + 150 сметки + 300 храна, козметика, дрехи и всичко останало = 650 на месец за 6 месеца = 3 900

200 депозит за квартирата + 100 за услугата на агенция за недвижими имоти = 300

ОБЩО : 4 200 български лева

Ако имате въпроси или бихте искали да помогнете, моля, свържете се с мен: lyd.students@gmail.com

(2)

М. е бежанец и живее в бежански лагери у нас от година. Скоро ще има право да работи и смятаме, че е крайно време да заживее навън, да научи български, да се подготви и да търси работа.

Той говори английски и малко френски и португалски. Учил е счетоводство и IT, но в тази област е начинаещ, защото е трябвало да напусне страната. Наскоро му подариха употребяван лаптоп и той започна да учи сам уеб дизайн. М. харесва IT, иска да научи много в тази област и да стане професионалист.

Той има опит в поддръжката на хардуер и инсталиране на софтуер. Работил е за неправителствена организация и като доброволец в бежанските лагери.

Смятаме, че за него би имало повече възможности за образование и работа в голям град, затова се опитваме да му помогнем да се премести колкото се може по-скоро. Мислим, че 6 месеца ще бъдат достатъчно за да научи български, да задълбочи познанията си в IT и да си намери работа, която би му помогнала да оцелява сам.

Това са средствата, които искаме да съберем за него (сумите са в лева):

200 наем + 150 сметки + 300 храна, козметика, дрехи и всичко останало = 650 на месец за 6 месеца = 3 900

200 депозит за квартирата + 100 за услугата на агенция за недвижими имоти = 300

ОБЩО : 4 200 български лева

Ако имате въпроси или бихте искали да помогнете, моля, свържете се с мен: lyd.students@gmail.com

ENGLISH

(1)

A. is an underage refugee who is in Bulgaria on his own and has just resumed his high school studies (11 grade). He speaks Arabic, English, Bulgarian, Turkish and Somali and would like to improve them, learn other languages too and become a translator. In fact, he has already translated a lot as a volunteer with refugees and is sometimes hired by the court.

He is now busy covering some exams for grades 9 and 10, going to school, English and guitar classes and doing his homework.

He is currently living in an orphanage, but it will be closed soon, and he will have to move to another town and leave the friends he has made and the classes he has started. However, in December he will be 18, so he will have the right to live outside an institution, take care of himself and stay in the town where he lives now.

He plans to find a full time job in the summer.

He will do his best to graduate from school and become a translator / interpreter.

We would like to help him keep the life he has built for himself so far, so we are trying to raise some funding for the next 6 months for him (in Euro):

100 rent + 75 utility bills + 150 food, cosmetics, clothes and everything = 325 per month per 6 months = 1 950 EUR

100 rent deposit + 50 real estate agent fee = 150 EUR

TOTAL: 2 100 EUR

If you have any questions or would like to donate, please, contact me at: lyd.students@gmail.com

(2)

M. is an asylum seeker who has lived in Bulgarian refugee camps for a year now. He will soon have the right to work, so we believe it is high time for him to live outside, learn Bulgarian, prepare and look for a job.

He speaks English and a little French and Portuguese, has studied accounting and IT, but he is actually a beginner because he had to leave the country. He has recently received a second-hand laptop, and he is learning web design. M. likes IT and would like to learn a lot about it and become a pro.

He is experienced in hardware maintenance and software installation. He has also worked for an NGO and as a volunteer at refugee camps.

We believe that he will have more educational and job opportunities in a big city, so we are trying to help him move as soon as possible. We think that 6 months will be enough for him to learn Bulgarian, plunge deep into IT and find a job that will allow him to survive on his own.

Here is the funding we would like to provide for him (in Euro) :

100 rent + 75 utility bills + 150 food, cosmetics, clothes and everything = 325 per month per 6 months = 1 950 EUR

100 rent deposit + 50 real estate agent fee = 150 EUR

TOTAL: 2 100 EUR                                                                                                                                         

If you have any questions or would like to donate, please, contact me at: lyd.students@gmail.com

 

Advertisements

2 thoughts on “Събираме помощи за двама млади бежанци в България / A fundraiser for 2 young refugees in Bulgaria

  1. Слушай, ма, ти докога ще събираш помощи за някакви измислени бежанци? Какво даде на 9-месечното сираче-българче отХасково, чиято майка почина пт рак?! Oня отгоре ЗАБАВЯ,ама НЕ ЗАБРАВЯ! Проклета да си до 9-то коляно!

Коментари са забранени.