Работа у дома / Working at home

Find English translation below:

Преди десетина дни бях писала за един бежанец-инвалид, сам с две деца. Продължавам да мисля как да помогна на този човек, за да може да в един момент да работи – да се чувства пълноценен и да издържа децата си.  Досега никога не съм се занимавала с инвалиди и нямам нито опит, нито каквито и да е знания, но съм уверена, че не е невъзможно за хора със здрави ръце и ум, но увредени крака да се издържат сами. В крайна сметка на много хора не са им нужни крака за да си вършат работата.

Ако успея да помогна на този човек, това означава, че ще мога да помогна не само на други инвалиди, но и на други бежанци, особено на жените, които биха предпочели да работят у дома, за да мога да се грижат за децата си.

Всъщност има и много мъже, които биха предпочели да работят самостоятелно или да се кооперират вместо да си търсят работодател; някои хора пък си търсят допълнителна работа. Макар и такава работа да изглежда доста несигурна в сравнение с получаването на редовна заплата, в днешно време би могла да се окаже всъщност доста по-сигурна от това да разчиташ, че работодателя ти ще успява да се задържи на повърхността и ще ти плаща достатъчно.

И така, знам, че е трудно, но и знам, че е възможно. Очаквам всякакви идеи и информация, които биха били полезни.

English:

Ten days ago I wrote about a disabled refugee, a single dad with two children. I keep on thinking how I could help this guy, so that at some point he could work – to feel useful and complete and to be able to financially support his children. I have never worked with disabled people before, and I have neither experience nor any knowledge whatsoever, but I am confident that it is not impossible for people with healthy hands and brains to earn their living. After all many people do not need their legs and feet to do their jobs.

If I help this guy, I will be able to help not only other disabled people but also other refugees, especially women as they would prefer to work at home so that they could take care of their children.

In fact, there are many men who would prefer to work on their own or to cooperate with others rather than look for an employer; some people look for second jobs. Although being self-employed looks insecure in comparison with getting a salary on a regular basis, it might turn out to be much more secure than relying on your employer to be able to keep his chin above water and pay you adequately.

Well, I know it is hard, but I also know it is possible. I expect any ideas and information that might be of use.

Advertisements

One thought on “Работа у дома / Working at home

  1. Разработка на уеб сайтове или мобилни приложения. Няма да е лесно да навлезе в технологиите, но инвалидността няма да му е проблем. Също във всяка дистанционна работа от западен работодател ще е де факто в равни условия с всеки друг кандидатстващ от България. След като не може да излиза често от вкъщи това дали физически се намира в България, Германия или САЩ реално е без значение.

Коментари са забранени.