Правосъдие набързо / Fast justice

(find English translation below)

Днес открих, че когато от едно единствено съдебно дело, което е първа и последна инстанция, зависи нещо много, много важно, в някои случаи дори шансовете ти за физическо оцеляване, същото това дело може да бъде насрочено за една дата и час с няколко други дела, понякога дори десетина. Това означава, че правосъдието отделя за теб цели 2-3 минути.

Да, вярно е, че съдиите би трябвало да отделят време да разглеждат случая ти извън съдебната зала и след това да вземат решение, но ако са толкова малко спрямо броя на делата и толкова заети, дали можеш да разчиташ извън залата да обърнат повече внимание на случая ти?

Бих искала да знам дали в нашата държава съществува някакъв документ, който да регулира това, така че да бъде гарантирано някакво минимално време.  И не, не ме интересува дали в други държави е така или още по-зле. Аз живея тук, в България.

 

EN

Today I realized that when something very important in your life (sometimes even your physical survival) depends on a single court hearing, you might end up having your case squeezed together with several other cases (sometimes around ten) into the same hour and court hall. This means that justice spares you 2-3 minutes.

It is true that judges should spend time reviewing your case outside the court hall and then make a decision, but if  judges are few and so busy and cases so many, can you expect your case to receive more attention outside the hearing?

I would like to know if there is a Bulgarian document regulating this, so that there is some time minimum that is guaranteed.  No, I do not care how they do it in other countries – if it is the same or worse. I live here, in Bulgaria.

 

 

Advertisements

One thought on “Правосъдие набързо / Fast justice

Коментари са забранени.