Християнството и бежанците

Харманли. Миналата неделя. Неделната литургия. В православната църква Отец Атанасий Странски говори за това, че протестите срещу бежанците противоречат на християнските ценности.

34. Тогава Царят ще каже на ония, които са от дясната Му страна; дойдете вие, благословените на Отца Ми, наследете царството, приготвено вам от създание мира;
35. 
защото гладен бях, и Ми дадохте да ям; жаден бях, и Ме напоихте; странник бях, и Ме прибрахте;
36. 
гол бях, и Ме облякохте; болен бях, и Ме посетихте; в тъмница бях, и Ме споходихте.
37. Тогава праведниците ще Му отговорят и кажат: Господи, кога Те видяхме гладен, и нахранихме, или жаден, и напоихме?
38. Кога Те видяхме странник, и прибрахме, или гол, и облякохме?
39. Кога Те видяхме болен, или в тъмница, и Те споходихме?
40. А Царят ще им отговори и каже: 
истина ви казвам: доколкото сте сторили това на едного от тия Мои най-малки братя, Мене сте го сторили.

(Матей 25:34-46)

Advertisements

4 thoughts on “Християнството и бежанците

 1. Християнските номера никога не са минавали пред носителите на исляма, нито пред носителите на комунизма, нито пред носителите на нацизма, нито пред Чингисхан, Путин и много, много други. Каквито и добрини да им правиш, те ще ги приемат и след това ще ти отсекат главата. Срещу исляма и Путин помага само едно – силата на оръжието. А ти си една изключително ограничена патка, щом не го знаеш.

 2. Jana,

  Вие, като далеч по-просветена и неограничена от Лидия, бихте ли ни казала на какви факти лежат Вашите твърдения? Предполагам (без да съм сигурен), че под „християнски номера“ имате предвид действия, съобразени с морала на християнската религия.

  Втори въпрос. Как следва да действаме в ситуации, когато ислямисти и Путин си сблъскат интересите? Срещу кого да насочим огъня в Сирия и Чечня на първо време?

 3. @Hristomir Ivanov
  „Втори въпрос. Как следва да действаме в ситуации, когато ислямисти и Путин си сблъскат интересите? Срещу кого да насочим огъня в Сирия и Чечня на първо време?“

  Очевиден отговор:
  Caedite eos. Novit enim Dominus qui sunt eius

Коментари са забранени.