Как да сме сигурни, че бежанците се издържат с 65 лв. на месец?

Има Закон за убежището и бежанците (ЗУБ).  В глава Четвърта, раздел Втори са записани правата и задълженията на чужденците, търсещи закрила у нас  – по време на производството, т.е. докато се вземе решение дали и какъв статут да получат. Оттам научаваме следното:

Чл. 29. (Изм. – ДВ, бр. 52 от 2007 г.) (1) По време на производството чужденецът има право:
1. да остане на територията на Република България;
2. на подслон и храна;
3. на социално подпомагане по реда и в размера, определени за българските граждани;
4. на здравно осигуряване, достъпна медицинска помощ и безплатно ползване на медицинско обслужване при условията и по реда за българските граждани;
5. на психологическа помощ;
6. да получи регистрационна карта;
7. на преводач или тълковник.

По-нататък е записано:

(6) Когато чужденецът разполага със средства за задоволяване на основните си жизнени потребности, в производството по общия ред може да получи разрешение за настаняване за своя сметка на избран от него адрес, като не получава финансова и материална помощ от Държавната агенция за бежанците.

Така става ясно, че за да получава финансова и материална помощ, чужденецът трябва да живее на територията на някой от бежанските лагери. Ако живее на квартира или у приятели, НЕ получава нищо.

Как разбираме, че сумата е точно 65 лв.?

Проверяваме Дирекция социално подпомагане. Там е записана една сума, наречена ГМД – Гарантиран минимален доход. В момента тя е 65 лв. на месец.

А съвсем друг е въпросът, че по закон може би трябва да получават повече, защото в сайта Дирекции „Социално подпомагане“ пише следното:

Право на помощи от Дирекциите “Социално подпомагане” имат лица и семейства чийто месечен доход е по-нисък от определения от Държавата диференциран минимален доход (ДМД), както и лицата с намалена трудоспособност, лица по майчинство, безработни и др.

Основа за определяне на диференцирания минимален доход е гарантираният минимален доход, чийто месечен размер се определя с акт на Министерския съвет.
Диференцираният минимален доход се определя като индивидуалния коефициент (К) на лицето или семейството се умножи по гарантирания минимален доход (ГМД). Индивидуалните коефициенти се определят в зависимост от възрастта и социалния статус.

Дали всъщност не трябва да получават не гарантирания минимален доход, а диференциран минимален доход? Може би поне някои от тях би трябвало да получават повече в зависимост от възрастта и социалния статус? А защо не  получават?

Advertisements

4 thoughts on “Как да сме сигурни, че бежанците се издържат с 65 лв. на месец?

 1. А сумата, която се дава на дете, е, мисля, равна на детските надбавки, тоест 30 и няколко лева. На дете не се полагат „цели“ 65.

 2. Гарантираният минимален доход, всъщност е дифиринциран според възраст, инвалидност, семейно положение и пр, но самите разлики са толкова незначителни, че не си струват сметките. И децата го получават. Получават 35 лв детски + 30 лв до заветните 65.

 3. те изобщо нямат месечен доход, не работят и нямат статут (освен на бежанци); няма как да получават повече пари на база „месечен доход“, защото просто нямат такъв

 4. Наистина не е ясно как се стига до 65лв на човек. Този правилник ми напомня за ей т’ва: http://www.youtube.com/watch?v=XIuC–xXMXI

  Доколкото аз разбирам, на всички получатели на помощ по този закон се плаща по формулата: пари = К * ГМД – „собствен доход“.

  Те ако масово нямат друг доход, както казва Стейси, следва да получат целия си диференциран доход. В таблицата с коефициенти за бежанци не се говори; т.е. те не са особен случай, и се очаква, както при българите, размера на плащанията да е различен, според особеностите на всеки човек/семейство.

  Ако наистина вземат всички по 65лв, значи ги хваща някакъв скрит член, или просто някой уморен юрист от агенцията за бежанците е решил така, за по-лесно.

  Така или иначе, и правилата и цифрите в тази програма се променят бързо и лесно с наредба на МС. Хората получават по 65лв, защото така са решили министрите Адемов, Чобанов и Орешарски.

  Въпросът следва да е към Адемов: защо още не е предложил промяна на правилника, която (поне) удвоява помощите за бежанците?

  И въпрос към всички: каква игра играе този, ‘дето ни излъга, че плащаме по 1,100лв/месец за един бежанец?

Коментари са забранени.