Къде живеят бежанците? С какво се издържат?

Някои от тях живеят на квартира (ако могат да си позволят), у свои близки или у  други милосърдни хора, които са решили да ги приютят. Тези, които не живеят в центровете, получават от държавата само здравна осигуровка.

Други живеят в центрове от затворен тип. Те са два – в Любимец, Хасковска област и Бусманци, София. Наричат се „Специален дом за временно настаняване на чужденци” и се администрират от Дирекция „Миграция” на МВР. Истинското предназначение на тези домове е в тях да се настаняват чужденци, които са определени за извеждане от страната – ако заявят, че няма къде да живеят, ако има опасност да избягат, за да не бъдат изведени. Те, обаче, се ползват и за настаняване (понякога принудително) на хора, които изобщо не отговарят на тези условия, но това е стара, дълга и болна тема и сега не ни е толкова важна. В момента там се настаняват всякакви бежанци, защото просто нямаме достатъчно места за настаняване. Веднъж озовали се в тези домове, обаче, чужденците трябва да спазват правилника за вътрешния ред и да не излизат навън. На практика са в нещо като затвор. Какво се случва там не можем да знаем със сигурност, защото е забранено да се ползват телефони с камери, а външни лица се допускат трудно. Екип на Нова Телевизия беше допуснат наскоро в тези домове. Гледайте видеото. Тези домове остават встрани от благотворителните доброволчески кампании. Надявам се там да успяват да помогнат организации като БЧК.

Повечето живеят в центрове от отворен тип, администрирани от ДАБ (Държавната агенция за бежанците). Намират се в София – Овча Купел, Враждебна и Военна рампа. Има и в провинцията – край с. Пъстрогор (близо до Свиленград) и с. Баня (близо до Нова Загора). Бежанците имат право да излизат навън през деня, но посетители не могат да влизат без специално разрешение, което се придобива след като се подаде молба до ДАБ и ако се получи одобрение на молбата.

В тези центрове хората получават покрив над главата, легло (понякога походно) и понякога завивка (все още не всички имат завивки или пък не са достатъчно топли за сезона). Получават 65 лв. на месец, с които да си осигурят храна, дрехи, лекарства и всичко останало. Няма столови, в които да се готви за всички. Всеки сам си готви ако има котлон. Предимно ориз и макаронени изделия. Доколкото ми е известно, хладилници и фризери няма.

Най-острите нужди за момента:

Зимни дрехи, най-вече якета и ботуши.

Топли завивки.

Постоянни нужди:

Храна – включително бебешка.

Памперси

Хигиенни и санитарни материали – дамски превръзки, сапуни, препарати и пр.

Какво се случва след като получат статут на бежанци?

В 5 дневен срок трябва да освободят общежитията, а издръжката от 65 лв. на месец спира. Само за тези, които искат да се включат в интеграционна програма (която се предлага само в София) има временни помощи – до 6 месеца наем, стипендия, билети за транспорт, здравни осигуровки и еднократна помощ.

Можете да научите повече за работата на Интеграционния център от сайта на ДАБ.

Как стои въпросът с правото на работа?

Когато молбата за получаване на бежански статут бъде регистрирана в Държавната агенция за бежанците (а това не става веднага след подаването, може би защото нямаме административен капацитет), кандидат-бежанецът има право да работи на граждански договор. Една година след регистрацията на молбата има право да работи на трудов договор.

Как можете да помогнете?

Тук си струва да пиша по-подробно, но засега нямам време, така че споделям само това:

Предишната ми статия: В случай, че искате да помогнете на бежанците

Ето и банковата сметка на групата Приятели на бежанците – хората, с които си сътруднича аз:

IBAN: BG16 STSA 9300 0021 2558 00

BIC:STSABGSF

БАНКА ДСК ЕАД, КЛОН МОСКОВСКА

Фондация Център за правна помощ – Глас в

България

В ОСНОВАНИЕ ЗА ПРЕВОДА впишете : Дарение

„Приятели на бежанците”

Очаквайте още информация за бежанците и как можете да им помогнете! Засега просто препоръчвам да избягвате солови акции, защото ако се появите с 2 якета, ще е много трудно да решите на кого точно да ги дадете и може да предизвикате конфликти и т.н. По-добре се коалирайте с други, така че като носите неща, да има за всички или поне за всички от определена група (например за всички жени или за всички бебета и т.н.)

Advertisements