БДФ в готовност да отговори на въпросите ми за програмата на легионите

БДФ ми изпрати това писмо във връзка с това питане.

Здравейте, Лидия!
Благодарим Ви за интереса към БДФ и връзката му със СБНЛ.
Благодарим Ви също така за провокацията,  да напишем отговори, на въпросите в каква степен БДФ  днес споделя някои смущаващи Ви идеи в програмата на СБНЛ.
Въпросът, който повдигате в своя блог, изисква един по-пространен отговор, който обхваща не конкретен отговор „да“ и „не“ (възприемаме или не възприемаме тези идеи) а анализ на цялостната историческа епоха от преди близо 100 години, включително международни отношения, социология, народопсихология, право… И тогава да потърсим доколко може това минало да се проектира днес като политика, мироглед и идеология.
Тъй като председателят на БДФ г-жа Жаклин Толева пожела лично да Ви отговори в този разширен аспект, надяваме се, ще ни извините, че ще получите писмото й след няколко дни, предвид на останалите й ангажименти.
Междувременно предполагаме, че ще бъде интересна за Вас и Вашите читатели статията на първия председател на БДФ г-н Васил Златаров, където се изяснява доколко БДФ има връзка със СБНЛ. Тъй като за самия Васил Златаров също няма да намерите страница в уикипедия (има данни за негов съименник) повече за биографията и възгледите му ще намерите в нашия сайт.

С уважение:
БДФ

Advertisements

3 thoughts on “БДФ в готовност да отговори на въпросите ми за програмата на легионите

  1. Е, и? Отговор на поставените въпроси няма. Предполагам, защото са неудобни.

    Чл. 44, т. 2 от Конституцията:
    „Забраняват се организации, чиято дейност е насочена срещу суверенитета, териториалната цялост на страната и единството на нацията, към разпалване на расова, национална, етническа или религиозна вражда, към нарушаване на правата и свободите на гражданите, както и организации, които създават тайни или военизирани структури, или се стремят да постигнат целите си чрез насилие.“

    Ако БДФ застъпва тази идеология, то тя е антиконституционна организация, нарушаваща закона. Точка.

  2. Ами това е проблемът, Вълко. Ако съдим по думите и делата на БДФ днес, не виждам нищо общо с тези неща. Но в същото време се определят като наследници на легионерите. Големият ми въпрос е какво влагат в това самоопределение. А когато подробният отговор от лидерката на партията дойде, ще го публикувам целия тук. Както виждаш, те се ангажират да отговорят, но за да го направят качествено е нужно време. Надявам се другата седмица да имаме отговор.

Коментари са забранени.