Брак с чужденец

Ако български гражданин сключи брак с гражданин на страна извън Европейския Съюз, рискува семейството му да бъде разделено за неопределен срок, особено ако се опита да спазва законите.

Първоначално чужденецът може да кандидатства за виза за временно пребиваване, но за целта трябва да се намира извън България. Вероятността да получи виза не е голяма. Отказите се получават устно, по електронна поща или дори чрез sms, без да бъдат аргументирани. Изглежда, че получаването на виза в повечето случаи е въпрос на късмет, а не на някакви принципи.

Веднъж оказали се в България, някои чужденци предпочитат да пребивават нелегално тук, отколкото да рискуват да бъдат далеч от близките си за неопределено време. Предпочитат дори да бъдат затворени в Бусманци или Любимец, за да могат все пак да се виждат понякога с близките си.

Предполагам, че доста хора смятат този проблем за маловажен, а други считат, че на въпросните български граждани така им се пада, след като са решили да се женят за маймуни от Третия свят, а на маймуните от Третия свят така им се пада, понеже всяка маймуна трябва да си знае палмата. Не е изключено, обаче, близки и роднини на така мислещите да се окажат от едната страна на границата, която ги разделя от маймуните, с които са решили да свържат живота си. И така, белите българи се оказват част от маймунския род.

Историите на Виктория Фунг и Венцислава Боро не са частни случаи, а обичайна практика.

Advertisements