Картини от една изложба

Докато разглеждахме няколкото задължителни курса (задължителни за  ВСИЧКИ студенти от ВСИЧКИ специалности от бакалавърските програми в Columbia University), открихме че един от курсовете цели да научи студентите как да гледат, мислят и говорят за произведения на визуалните изкуства. Някои от нас направиха и практическо упражнение, посещавайки изложбата „Началото” на трима ученици от художествена гимназия.

След като успях да формулирам с думи впечатленията си, чух мненията на моя ученичка и на учителката ми по рисуване.

Оказа се, че и трите най-много сме харесали една и съща картина: една стара метална улична кофа за смет (на Акън Мурад). Кофата е единственото нещо, което може да се види на картината – в много близък план. Ако човек се замисли, могат да му дойдат много мисли и асоциации, но аз не съм мислила – просто ме привлече силно. Същото силно привличане споделят и другите. Харесали сме и други неща на Акън, но по-скоро фрагменти от картините му, но не и целите картини, понеже все още им липсва цялостност.

Също така, и трите не сме харесали работите на Констанца Колева. Изглеждат прекалено претенциозни и отвеждат в твърде индивидуален свят, който се оказва твърде чужд за нас. Мисля, че подобна претенциозност е нормална за тази възраст. Може би има нещо архетипно в тази липса на архетипност 😉

И трите сме харесали като цяло работите на Ангеларий Димитров – всичките, по принцип. Не защото Ангеларий, за разлика от Акън има изработен стил, нито пък защото в картините му я няма маниерността на Констанца, която сякаш се заявява като велика и неразбрана (тук ми се натрапва една асоциация с разказа „Сфинкс без загадка” на Оскар Уайлд), а защото от картините му струят хармония, цялостност, лекота, размах. Какво изобразяват? Машини, системи от машини, складове. Мислех, че на мен ми харесват, понеже по принцип харесвам такива предмети, както и места като стари изоставени фабрики и пр., което, може би е малко странно, но ето че точно тези картини са се харесали и на трите.

Написах този текст, за да покажа, че всеки би могъл да посети изложба и да говори за визуално изкуство. Входът за художествените галерии в Хасково е безплатен. Предполагам, че е безплатен за всички галерии в страната.

 

Реклами

6 thoughts on “Картини от една изложба

  1. Последният абзац ме навежда на мисълта, че това наистина е един главен проблем на подрастващите. Тъй като често не се намира роднина, който да ги[/ни] заведе в галерия или библиотека и да ги остави на спокойствие(да се разбира, че организираното посещение на подобни места не води до никъде, поне според мен)те просто не знаят как сами да влезнат там, как да се държат, ако влезнат на едно такова място и дали се плаща. (като последното е проблем, тъй като това, че всичко се плаща, е ужасно натрапено в мисълта на подрастващия. Нещо, което мога да потвърдя от първия(и за сега последен) Фрий Фестивал в Хасково, на който хората с учудване преоткриха, какво за бога ще да е това безплатното и не знаеха, как да се държат с него.)

    Нужен ни е курс „Как сами/с приятел да влезем в галерия/библиотека“ и тогава вече как да гледаме картини.

  2. О, то да бяха само подрастващите! Моята собствена майка допреди две седмици мислеше, че галерията е с вход. Наскоро се запознах с още една жена, която наскоро открила, че е безплатно. Това ме навежда на мисълта, че далеч не са единствените.

  3. Това с кофата ме подсети затова, че винаги ме е привличала идеята за картина изобразяваща боклук или въобще някаква употребявана вещ. Също и картина на олющена фасада, откриваща тухлената зидария.

  4. Не мога да отворя цялата картина, но това което успявам да видя, е доста симпатично 🙂

  5. Благодаря ви за проявения интерес към творбите ми! Съжалявам, че картините ми изглеждат маниерни. Аз съм все още ученичка в 10 клас, специалност „ЖИВОПИС“ в НУИИ „Илия Петров“. Имам невероятни преподаватели, които ме поощряват да се развивам и търся собствения си стил. Има дни, в които рисувам по цял ден, тъй като смятам, че творчеството трябва да бъди индивидуално и да изразява личността! В тази посока мнението ви е изключително ценно за мен! Благодаря ви и до нови срещи!

Коментарите са изключени.