осмият и деветият урок

Винаги ми е напомняла за  мен. Сега напомня и на начина ми на рисуване.

Рисувах лачените обувки и газения фенер, които споменавам в текста за седмия урок. За свое учудване, успях да ги завърша – или поне реших, че са завършени. Вярно е, че драперията зад тях е толкова символична, че прилича повече на гипсова отливка отколкото на плат, но Атанаска ме призова когато имам време да драсвам по малко и да я довърша. Дадох си сметка, че изобщо не съм схванала как бих могла да изобразя драперия, което, вероятно се дължи на това, че си бях въобразила, че ми е ясно и не се опитах да помисля.

Атанаска смята, че ако не броим драперията, картината е хубава и щрихът ми бил хубав. Аз пък не се чувствам така по отношение на щриха си. Май рисувам така, както и пиша на ръка: с непрекъснато променящ се почерк (да, дори в рамките на една страница, дори на един ред). Дали съществуват щрихолози, които подобно на графолозите, да анализират това? Не, изобщо не държа да имам утвърден стил, понеже ще ми е тясно с него, но ми се иска някога да се почувствам уверена, а нe изгубена в щриха. Добре, де, поне в някои случаи.

Животът, обаче, е пред мен, а на стената вече е закрепена и картината с кубинките на Стоян Художника, която ще ме вдъхновява да изпълня заръката на Атанаска. Както знаете, имам и ключ за ателието и когато отивам на работа малко по-рано, мога да отскачам да рисувам. Вече опитах няколко пъти; единственият недостатък е, че малко закъснявам, понеже не ми се спира да рисувам. Когато работата ми понамалее, ще мога да рисувам по цяла сутрин и в петък, но това ще стане поне след месец и половина.

Познайте какво ще правим следващият път или си пожелайте какво 🙂 А рисунката ще видите по-късно.

 

Advertisements