Богинята Майка и Божията майка

Богинята Майка е горда и властна. Ако не се подчиняват на волята й, отмъщава. Тя дарява живот, но може и да отнема живот. Нейните желания и усещания са свещени.

От гнева й се страхуват, и за да я омилостивят й принасят жертви.

Децата на Богинята Майка понякога биват убивани и изяждани от нея. Имената им не знам.

* * *

Божията майка е смирен и гостоприемен съд, който подслонява Божие творение. Тя се подчинява на Божията воля и зависи и от милостта на хората.

Тя никога не се гневи, дори и когато синът й се отрича от нея. От нея не се страхуват, а очакват благословия и помощ.

Детето на Божията майка живее вечно. Наричат го Божи Син и всеки го познава и помни датата на рождения му ден.

Реклами

One thought on “Богинята Майка и Божията майка

  1. Съжалявам, но като езичник мога да кажа, че тази представа за Богинята не е особено точна. 😉
    Сега остава да кажеш, че и Рогатият Бог е нещо като християнския Дявол. 😉

    Както се знае, боговете на всяка по-стара религия се превръжат в демони на тази, която я наследява.

    Не знам, може и някой да се страхува от Богинята. Но преди всичко я почитат.

Коментарите са изключени.