Петиция за регулиране статута на нелегални имигранти в България

Ако се нуждаете от повече информация по темата, вижте тези текстове в блога

ДО НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ДЕКЛАРАЦИЯ – ПОДПИСКА
за регулиране статута на нелегални имигранти в България

Ние, долуподписаните организации и физически лица, настояваме за приемане на законодателна промяна в Закона за чужденците в Република България (ЗЧРБ), с която да се регулира статута на хората-чужденци, които от години живеят в правен вакуум в България, без документи и право на образование и работа. Макар понастоящем изключени от българското право и статистика, тези хора са сред нас и броят им все повече се увеличава. Косвен показател за тенденцията е броят на освободените от СДВНЧ-Бусманци лица, които не могат да бъдат върнати в страната им на произход. Липсата на каквато и да е законова възможност за уреждане статута на чужденци, останали без документи в страната ни, води до социално изключване на тези хора, което е пагубно за тях и вредно за българското общество.

Тези имигранти не са престъпници и повторните задържания в СДВНЧ-Бусманци или ежедневната подписка в районното полицейско управление не отговарят на реалните им нужди. Те се нуждаят от документи, които да им позволят да работят и да се развиват като пълноценни членове на приемащото общество.

Имайки предвид практиката на останалите държави от Европейския съюз, предлагаме законодателно допълнение в ЗЧРБ за даване разрешение за постоянно пребиваване на нелегалните имигранти в България, които пребивават в страната от поне три години и имат работодател, който е готов да сключи трудов договор, както и издаване на документи на останалите нелегални имигранти, които не могат да бъдат върнати в страната им на произход.

Линк на петицията

Реклами

8 thoughts on “Петиция за регулиране статута на нелегални имигранти в България

  1. Въпрос на терминология пак 🙂 предполагам, че са „нелегални имигранти, които не могат да бъдат върнати в страната им на произход“

    И пак питам защо не пишеш на български коментарите си? Не всички читатели говорят английски.

  2. За да сортирам читателите си.
    майтап
    Сървърът оттам дето пиша като не съм вкъщи не допуска модифициране.

  3. Лози, не може да подписваш тук! Трябва на сайта на петицията, а после да потвърдиш от мейла си!

Коментарите са изключени.