Етиката като диня

Вчера на курса, докато обсъждахме една морална дилема и говорихме за това доколко степента на морално развитие на служителите е от значение за работодателите, дали човек може успешно да се престори на по-етичен отколкото е, възникна въпросът какво означава по-ниско и по-високо по отношение на етиката.

Опитах се да обясня, че има хора, които успешно могат да заблуждават относно собствените си етични позиции и такива, които не могат.

Първите са наясно със съществуването на етични позиции, различни от своите собствени, както и с очакванията на този, когото евентуално ще заблуждават.

Има хора, които са убедени, че е етично да се постъпи по определен начин, но не намират сили и смелост да го направят.

Срещат се, обаче, и хора, които не са чували за някои различни от своите етични позиции и не могат да си представят съществуването на такива; ето защо е нeвъзможно да се престорят, че стоят на тези позиции.

Споменах на учениците за модела на етично развитие на Колбърг, но не съм сигурна дали успях да им предам прозрението си, че моралното развитие (като други развития) не е линейно и не става въпрос за придвижване напред и нагоре. Включих обичайното си ръкомахане и оформих нещо като по-малки и по-големи сфери, за да обясня, че става въпрос по-скоро за разрастване на обема на познанието за света 🙂

Една голяма сфера  може да побере в себе си по-малката – човек, който е научил повече е наясно с представите на този, който е научил по-малко. Малката сфера, обаче, няма как да побере в себе си голямата, така че научилият по-малко не може да си представи какво знае научилият повече.

Хайде сега познайте кой кого може да разбере, пък и да излъже 🙂

Advertisements