световният мозък (бързи бележки)

Не че никак нямам време, но слушам горната песничка и танцувам на стола, докато пиша, освен това чакам двамата Мировци да минат през Центъра на света … така че не мога да се концентрирам, затова само нахвърлям бележки, за да пиша по-късно.

Юнуз е шернал в четеца си извадки от лекцията „Световна енциклопедия“ на Хърбърт Уелс (добре познатият ни писател-фантаст) от 1936, както и откъси от предговора към книгата му „Световният мозък“. Това ми напомни за два мои текста: един стар въпрос за достъпа до информация и организирането й, както и един нов, за Уикипедия, Knol и пр.

Никола, моля те, докато не сменяш памперси, намери лекцията, а може и книгата. Особено важен е предговорът от Alan Mayne към едно от изданията. HUGZ! bbstl 😀

ДОБАВКИ!!!

Towards the World Brain

Критично – дава clues

могат да се извлекат имена на други, които изследват подобни идеи;

разглежда се идеята за Световния Мозък в контекста на мисловната система на Уелс, извлечена от няколко негови работи

навява на мисли, които си струва да се проследят във връзка с изграждането на световна енциклопедия

Оригиналното есе на Уелс

Връзки към текстове за релевантни идеи

Collective Intelligence

Seven Ages of Information Retrieval от Michael Lesk

Advertisements