идентичност

За да имаш идентичност, не бива да се вглеждаш в себе си, защото ако се взираш твърде отблизо, откриваш пролуките, и колкото по-надълбоко влизаш толкова по-големи стават – все едно проникваш в атома за да откриеш огромните празни пространства вътре.

За да имаш идентичност, трябва да се държиш на повърхността и да откриваш разликите – раса, етнос, естетически и политически предпочитания … Ако се спуснеш по-надълбоко, все едно проникваш в атома, може да откриеш, че изграждащите “частици” са едни и същи.

Аз никоя съм,

А ти кой си?

Advertisements