Природата на ума

Когато се вглеждаш в квантовата физика, няма как да пренебрегнеш ума. Ако възнамеряваш да изучаваш сериозно каквото и да е (особено точни науки), трябва да опознаеш добре природата на ума си, защото иначе може да се оставиш триковете му да те заблудят.

Да пренебрегнеш ума ако ще се занимаваш с финанси, пък, е пълно невежество … освен ако не вярваш, че Бог движи паричните потоци.

Ум царува, ум робува, ум патки пасе.

Ако мислиш, че си струва текстът да стигне до повече хора, гласувай за блога

Advertisements

2 thoughts on “Природата на ума

  1. Може обаче да се заблуждаваме, че когато царуваме не робуваме и именно точно обратното да е вярно.

    Къде обаче тука е трика?

    Все още не знаем как точно функционира мозъка, а от там паметта и ума. Правилната дозировка на прекалената самоувереност, спестява преживяването на преждевременните радости и свеждане на заблудите до минимум. При съчетаването на теорията на относителността с принципа на неопределеността би могло да се достигне до определени забележителни положителни последствия, водещи до внасянето на кътче ред, в нарастващото безредие. И нещата да не са толкова черни, както на някои им се струват, например черните дупки.

    А може да се справяме великолепно в дебрите на финансите и пак да сме си пълни невежи.
    Какво липсва? Може би познанието за това, че човекът и неговото поведение е неподвластно на разкодиране с математически уравнения. 🙂

Коментари са забранени.