теорията решава

Хайзенберг: “Не можем да наблюдаваме електронни орбити вътре в атома … А тъй като добрата теория трябва да се основава пряко върху наблюдаеми величини, мислех че е по-подходящода се огранича до тези, и да ги разглеждам като такива каквито са – като представители на електронните орбити.”

“Но Вие не вярвате сериозно,” протестира Айнщайн, “че нищо друго освен наблюдаемите величини трябва да е част от една физична теория?”

“А не направихте ли точно това с относителността?” попитах малко изненадан …

“Вероятно съм използвал този начин на разсъждение,” призна Айнщайн, “но така или иначе това е глупавоВ действителност се случва точно обратното. Теорията е тази, която решава какво можем да наблюдаваме.”

Хайзенберг, Физика и отвъд нея (от сайта на Американският Институт по Физика)

Advertisements

2 thoughts on “теорията решава

  1. Ако живеехме в един по-подреден свят дали бихме се стремили да откриваме смисъла на това, което ни заобикаля? Да се питаме защо сме на този свят, какво е нашето място, откъде идваме? Едва ли има мислещо човешко същество да не си поставя тези въпроси. За това и всички – от философа, учения, богослова до обикновения човек се впускат от зората на цивилизацията в обсъждане на света и неговото сътворение. В опита да се намери отговор, да се разбере скритият ред в света всеки си създава някаква картина, някаква представа. Неизменно се поставя и въпроса за Бога – за неговото съществуване или липса в този ред.

    Ако до преди няколко века цялото познание е вървяло ръка за ръка и тези въпроси са се разисквали в унисон с определените до тогава Велики традиции, то днес, нещата са различни.

    Няма единна завършена теория, която да даде обяснения в търсенията на човешкия разум, а ако един ден се намери отговор, тогава може би ще знаем за онова, което Айнщайн нарича “намеренията на Бога”, както и това, дали всичко е уравнения или не. Но тъй като през ХІХ и ХХ в. науката твърде много се математизира и технизира и се заключи до твърде ограничен кръг специалисти; редица частни теории не намират отговор за изключенията, случващи се в света и поради това всичко все още е подвластно на теорията на вероятностите, резултата на несъответствието, което е причина за видимата непредсказуемост и действието на принципите на неопределеността(Хайзенберг) – въпреки, че теорията на относителността, квантовата механика са дали на човечеството ядрената енергия и микроелектрониката – въпросът за завършена единна теория остава открит.

    Премного е интересно, и почти толкова сложно, и за това спирам, защото колкото по-точно знаем едно, толкова по-неточно ще знаем друго. 🙂

Коментари са забранени.